Privacybeleid

Wie zijn we

Mamasté Yoga respecteert de privacy van de gebruikers van haar website en deelnemers aan de curussen.

Mamasté Zwangerschapsyoga verwerkt persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons vertrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

  • Lijst met contactgegevens (mail of telefoonnummer indien u contact met ons opneemt).
  • Adresgegevens en telefoongegevens (indien u lessen bij ons volgt).

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken

  • Lijst met ingevulde inschrijfformulieren waarin je een aantal vragen heeft beantwoord. Deze gegevens worden alleen bewaard als je hier toestemming voor geeft.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Na afloop van de cursus eenmalig een uitnodiging te sturen voor bijvoorbeeld een terugkomles

Mamasté Zwangerschapsyoga verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

Mamasté Zwangerschapsyoga zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Voor de belastingdienst is dit 7 jaar.

Delen met anderen

Mamasté Zwangerschapsyoga deelt of verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Mamasté Zwangerschapsyoga. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Mamasté Yoga al zo snel mogelijk, op jouw verzoek reageren.

Bescherming van jouw gegevevens

Mamasté Yoga neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.

Heb je verder nog vragen? Neem dan contact op met Krista van Mamasté Yoga via het contactformulier.

Disclaimer

Eigen risico

Yogapraktijk Mamasté Yoga is niet verantwoordelijk voor eventuele blessures of kwetsuren door het volgen van lessen en of oefeningen. Dit geldt voor de ingesproken oefeningen en persoonlijke lessen. Bij twijfel of je bepaalde oefeningen en houdingen uit mag/kan voeren, kun je het beste eerst contact opnemen met je huisarts of specialist.